Plopsa Hotel (De Panne)

Het was voor ons een hele eer de boardroom in het splinternieuwe Plopsa Hotel te mogen inrichten en 'aankleden'.
#AlbericFlorizoone